Stipendi arendamine

Stipend OÜ töötajate teadmiste ja oskuste arendamine.

Perioodil 04. mai 2010 kuni 26. aprill 2011 viidi Euroopa

Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi soome keele keelekursuse

koolitusprojekt Stipend OÜ 10 töötajale.

Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Koolitus viidi läbi koostöös Viendra koolitus OÜ’ga.